Plaatsing & onderhoud

Plaatsingsvoorschriften:

Wat u moet weten over hout:

 • Hout is een natuurproduct.
 • Hout is onderhevig aan temperatuur- en vochtverschillen.
 • Directe blootstelling aan zonlicht kan op termijn kleurverschillen veroorzaken.
 • Hou rekening met natuurlijke kleurverschillen van hout.

 

Verantwoordelijkheden van de plaatser:

Als plaatser aanvaardt u alle verantwoordelijkheid voor de laatste kwaliteitscontrole van het product. U bent verplicht deze controle VOOR plaatsing van het parket uit te voeren. Controleer nauwkeurig op vocht, kwaliteit, schade, afwerking, vorm- en maatafwijkingen. Indien u twijfels heeft hieromtrent, begin dan niet met de plaatsing, maar neem direct contact op met uw verdeler.

 

VOOR de plaatsing controleert u of er aan volgende voorwaarden werd voldaan:

 

De ondervloer moet:

 • droog zijn:
  • De maximale waarden voor de vochtigheidsgraad van de ondervloer zijn:
   • cementgebonden ondervloeren 2%
   • betonnen ondervloeren 2%
   • houten ondervloeren 11%
   • anhydride ondervloeren 0,5%
  • Ten allen tijde moet men vermijden dat er vochtmigratie kan optreden uit de omgevende bouwconstructie.
 • vrij zijn van alle vuil
 • voldoende stabiel zijn
 • vlak zijn

 

De omgeving:

Kamertemperatuur: stabiel tussen 18°C en 20°C

Vochtigheidsgraad: stabiel tussen 50% en 60%

Het parket: laat de vloerdelen minimaal 1 week acclimatiseren voor plaatsing:

 • De kartonnen dozen enkel op de beide koppen openmaken. Daarna een opening maken in de plasticfolie.
 • Zet de verpakkingen nooit verticaal.
 • Leg de dozen horizontaal op min. 50cm van de muur.

 

Bij een zwevende plaatsing dient u: (enkel toegelaten bij >14mm)

 • Een dampremmende PE-folie (min. 0,15 mm dik) te plaatsen.
 • Een onderfolie van 2 tot 3 mm voor parket te plaatsen.
 • In tand en groef te verlijmen met een watervaste PVAC houtlijm (D3 dispersie lijm).
 • Een zwelnaad van min. 10 mm te voorzien en deze te hanteren rondom heel de vloer.
 • Een uitzetvoeg te voorzien van 10 mm, als de vloer breder is dan 6m en/of langer dan 12m.

 

Bij een gelijmde plaatsing dient u: (aangeraden plaatsingsmethode)

 • Te verlijmen met een elastische of hard elastische 1-component lijm of harde 2-component lijm.
 • Voldoende lijm per m² aan te brengen volgens de voorschriften van de lijmleverancier.
 • Een zwelnaad van min. 10 mm te voorzien en deze te hanteren rondom heel de vloer.
 • Een uitzetvoeg te voorzien van 10 mm, als de vloer breder is dan 6m en/of langer dan 12m.

 

Bij plaatsing op vloerverwarming: (enkel toegelaten bij >14mm)

Bij vloerverwarming mag enkel een gelijmde plaatsing gebeuren.

 

Voor, tijdens en na de plaatsing van het parket dient men een opwarmingsprotocol van het vloerverwarmingssysteem te respecteren. Een opwarmingsprotocol is een leidraad vanaf de eerste ingebruikname van het systeem tot na de afwerking en definitieve ingebruikname van de vloerverwarming. Voor parketvloeren is het echter steeds belangrijk de watertemperatuur te beperken tot maximum 37°C. Bruuske variaties in temperatuur kunnen aanleiding geven tot blijvende schade aan het parket (scheurvorming). Men dient evenwel steeds bepaalde criteria en eisen te respecteren m.b.t. maximale vloeroppervlaktetemperaturen (comforttemperatuur van 25°C (max. 28°C)) en grote temperatuurschommelingen te vermijden. Hiervoor dienen er warmte verklikkers onder de vloer gemonteerd te worden.  

 

Na plaatsing:

Men moet steeds de luchtvochtigheidsgraad op peil houden: tussen 50% en 60%

Men moet het parket steeds onderhouden volgens de onderhoudsvoorschriften.

Bij het niet in acht nemen van deze richtlijnen vervalt alle garantie.

 

 

Garantie:

Quadrowood geeft 10 jaar garantie op uw parket op basis van onderstaande voorwaarden:

 • Wij verlenen garantie op gebreken die op het moment van levering reeds aanwezig waren.
 • Wij verlenen enkel garantie bij normaal gebruik.
 • We verlenen enkel garantie indien het parket geplaatst is volgens onze plaatsingsvoorschriften.
 • Wij verlenen enkel garantie indien de afgewerkte vloeren van Interparquet onderhouden zijn volgens de onderhoudsvoorschriften (zie punt onderhoudsvoorschriften).

 

Bepalingen:

 • Garantie op de houten vloeren wordt verstrekt indien de klacht schriftelijk en inclusief de originele factuur binnen 14 dagen na vaststelling aan de firma Woodcare BV is gemeld.
 • In geval van toekenning van de garantie zullen defecte houten vloerdelen worden vervangen. Mocht de betreffende houten vloer niet meer leverbaar zijn, dan zal er voor een gelijkwaardig alternatief worden gezorgd.
 • De verstrekte garantie heeft uitsluitend betrekking op de geleverde houten vloerdelen en dus niet op het arbeidsloon, bijkomende materialen en andere vervolgschade.
 • De garantietermijn blijft ongewijzigd in geval van erkenning en het verhelpen van de klacht.
 • Bij een geschil voortvloeiend uit de garantie met betrekking tot de houten vloeren van Quadrowood.be kan elk van de partijen een beroep doen op een onafhankelijke deskundige, welke een bindend advies zal uitbrengen. Bij toepassing van deze clausule dienen de kosten vooraf schriftelijk tussen de partijen te worden overeengekomen.

 

Uitsluitingen:

Er wordt geen garantie verleend indien:

 • de houten vloer niet gelegd is volgens de plaatsingsvoorschriften.
 • de gebreken reeds zichtbaar waren voor het plaatsen van de houten vloer.
 • de defecten en/of gebreken ontstaan zijn door vocht- en/of waterschade dan wel door andere oorzaken als gevolg van overmacht.
 • de defecten en/of gebreken ontstaan zijn door verkeerd gebruik of onzorgvuldig handelen.
 • optische gebreken ontstaan zijn door het vervormen van de houten vloerdelen door veranderende klimaatomstandigheden, in geval van kleurverschillen door invloed van zonlicht en de gevolgen van normale veroudering- en/of slijtageverschijnselen van de afwerklaag.
 • vlekken of mechanische schade van het oppervlak van de houten vloer (deuken, krassen etc.) ontstaan zijn door onzorgvuldige behandeling tijdens vervoer, gedurende opslag en in geval van schade als gevolg van naaldhakken, stenen, zand, huisdieren etc.
 • het parket geplaatst werd in vochtige en natte ruimtes.
 • de vochtigheidsgraad niet op peil gehouden werd (tussen de 50% en 60%).
 • de houten vloer niet onderhouden is volgens de onderhoudsvoorschriften (zie punt onderhoudsvoorschriften).

 

Onze plaatsings- en onderhoudsvoorschriften, die zich in de verpakking bevinden, alsook op onze website staan, dienen steeds gerespecteerd te worden!

Maak een afspraak

En laat je vloeren door onze onberispelijke service en producten.

Neem contact op